Rreth Nesh

filozofisë

Keta jemi ne

Qasja jonë ndaj kujdesit ndaj fëmijëve bazohet në një koncept modern që po zhvillohet vazhdimisht më tej. Ne i kushtojmë shumë rëndësi punës edukative të bazuar dhe profesionale që ka në fokus mirëqenien dhe zhvillimin individual të çdo fëmije. Filozofia jonë pasqyrohet në konceptin tonë pedagogjik, i cili rishikohet rregullisht për të përmbushur gjetjet dhe kërkesat më të fundit. Është një mjet i rëndësishëm për ne për të siguruar kujdes të cilësisë së lartë dhe të përgjegjshëm për fëmijët. Jemi të lumtur t’ju japim një pasqyrë të punës sonë dhe mezi presim t’ju mirëpresim ju dhe fëmijën tuaj.

bearbeitet
nga ideja tek zbatimi

themelimi

Qendra e kujdesit ditor TipTap sponsorizohet nga TipTap Lyss GmbH .

Ajo u themelua nga Stephanie Schütz më 1 prill 2019 dhe është regjistruar në regjistrin tregtar.

CHE-495.461.028

vite eksperience
0
Fëmijë të lumtur
0 +
punonjësit
0 +

Motoja jonë

Më trego si është bërë dhe unë do t'ju tregoj se si do të rritem prej saj, sepse mund dhe dua ta bëj vetëm.