Грижа

Највозбудливото нешто досега

Рутина за дневен престој

Дневниот центар им нуди на децата возбудлива и интересна дневна рутина. Малите можат да играат, учат и растат во заедницата. Активностите вклучуваат, на пример, пеење, ракотворби, читање на глас, сликање и танцување. Дневната грижа нуди и можности за развивање социјални вештини и стекнување пријатели. Како искусен дневен центар, одличните патувања, интересни проекти и возбудливото време во дневен престој се многу важни за нас.

структура

Нашиот ден

За да им ја дадеме на сите деца потребната структура што им е потребна, нашето секојдневие е структурирано и дефинирано.
Ги замолуваме сите родители да се придржуваат до нашите времиња на заминување и подигање. Исклучоците се секако можни по договор.

unser Tag
променлив

проекти