Carruurta FaBe ee Jeuss

Faa'iidooyinkaaga
Hadda nagama foga

Haddii aad jeceshahay waxa aan bixino, markaas waxaan rajeyneynaa inaan ku helno codsigaaga qoran boostada ama qaab elektaroonig ah. Waanu diyaar kuu nahay wakhti kasta haddii aad wax su’aalo ah ama macluumaad kale qabtid.

Qofka xidhiidhka ah
Lambarka taleefankayaga
Cinwaankayaga