kooxaha

  • 54 meelood oo xanaano caruur ah oo 3 kooxood ah oo loogu talagalay carruurta da’doodu u dhaxayso 3 bilood ilaa 6 sano

  • 2 – 4 goobood oo degdeg ah oo loogu talagalay daryeelka dabacsan

  • wakhtiga daryeelka ugu yar ee 20% (1 maalin buuxda ama 2 maalmood badhkeed)

  • Dabacsanaanta maalmaha daryeelka dheeraadka ah & soo jeedinta

  • Daryeelka carruurta kindergartenka

  • La socota dariiqa barbaarinta ee Lyss iyo nawaaxigeeda (Kappelen, Jens, Merzligen, Hermrigen, Worben, B├╝etigen, Busswil)

Goobta

Bielstrasse 29 | 3250 Lyss

Goobta

Bahnhofstrasse 19 | 3250 Lyss